Duyurular

...

Electronics ve Electronics Lab Dersleri Hakkında

Electronics ve Electronics Lab. derslerine devam koşulunu sağladığı halde (FF - FG) kalan öğrenciler talep etmeleri halinde bu dersleri bırakıp yerine müfredata eklenen Internet Communication ve Internet Communication Lab. derslerine kayıt olabilirler.

Ancak bunun için Bölüm Sekreterliğine 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10:00'a kadar imzalı dilekçe vermeleri gereklidir. Dilekçeler online ya da elden teslim edilebilir.