Doktora

Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği doktora programı özellikle hesaplamalı bilimler, veri madenciliği, makine öğrenmesi, ses tanıma ve paralel bilgisayarlar alanlarına yoğunlaşan ve en az üç yıllık eğitim sonunda "Bilim Doktorluğu" unvanıyla mezun veren bir programdır. Yüksek lisans derecesiyle başlayan öğrencinin mezun olabilmesi için bölümümüzde verilen 7 teorik seçmeli ders ve 1 seminer konusu ile bunları takip eden yeterlilik sınavını başarması, ardından yapacağı tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Lisans derecesiyle başlayan öğrenci ise bu şartlara ek olarak ders döneminde 7 teorik seçmeli dersi fazladan almalıdır.


Bulunduğu yer itibariyle Adana Akdeniz Bölgesinin en büyük şehridir. Bu açıdan ileri teknolojinin bölgeye aktarılmasında Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün önemli bir yeri vardır. Ayrıca bölüm, anılan bölgede Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve lisans üstü eğitimde tek olma özelliğine sahiptir. Bu yeteneklerine ek olarak bölümün bölgeye katkısını artırmak için doktora tez ve projelerini sanayi kuruluşlarına katkı sağlayacak konulardan seçilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan bölgede mevcut onlarca üniversiteye öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında da ciddi destek vermektedir.

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.