Çalışma Grupları

 

  • Doğal Dil İşleme


Doğal Dil İşleme, ana işlevi bir doğal dili çözümleme, anlama, yorumlama ve üretme olan bilgisayar sistemlerinin tasarımını ve gerçekleştirilmesini konu alan Yapay Zeka ve Dil Bilimi alt kategorisidir. Doğal dillerin kurallı yapısının çözümlenerek anlaşılması ve işlenmesi amacını taşır. Doğal Dil İşleme çalışma alanı; Yazım Yardımcı Araçlarının geliştirilmesi, Metin Okuma ve Okuma Yanlışlarını Düzeltme, Metni Özetleme, Metnin İçerdiği Bilgiyi Çıkarma, Metni Anlama, Metin Seslendirme, Konuşmayı Metne Dönüştürme ve Doğal Diller Arası Çeviri konu başlıklarını içermektedir. Batılı diller üzerinde sayısız çalışma olmasına karşın Türkçe dili henüz doğal dil işleme konusunda istenilen seviyeye gelememiştir.

Bilgi için tıklayınız.

  • Yapay Zeka


Yapay Zeka, bir makinenin insan zekası gerektirdiği düşünülen görevleri gerçekleştirebilme yeteneğidir. Genel uygulamaları oyun oynama, dil çeviri, uzman sistemler ve robotiktir. Sözde-Zekalı makine antik çağlara dayansa da, gerçek zeka parıltıları 1940'larda dijital bilgisayarların geliştirilmesini bekliyordu. Yapay Zeka, ya da en azından zeka görüntüsü, ana kısıtlayıcı faktör olarak görünen bilgisayar işlem gücü ile paralel gelişmiştir. Satranç ve matematik problemleri çözme gibi ilk Yapay Zeka projeleri, şimdi görsel örüntü tanıma, karmaşık karar verme ve doğal dil kullanımı ile karşılaştırıldığında daha basit görülmektedir.

  • Konuşma Tanıma


Konuşma Tanıma , bilgisayar ve donanım cihazları tarafından yorumlanabilecek şekilde sayısallaştırabilen bilgisayar yazılım programı ve donanımı yeteneğidir. Konuşma tanıma genellikle cihazı yönetmek, komutları gerçekleştirmek, klavye mouse kullanmadan veya bir tuşa basmadan yazmak için kullanılır. Günümüzde bu işlem bilgisayarla birlikte Otomatik Konuşma Tanıma (ASR) yazılım programları ile yapılmaktadır. Pek çok ASR programı ses tanımak için yazılımı eğitecek bir kullanıcıya ihtiyaç duyar böylelikle konuşmayı metne daha doğru şekilde dönüştürebilir. Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği olarak Konuşma(ses) işlemenin bir kolu olan konuşma tanıma üzerine yoğunlaşmış durumdayız.

  • Kontrol ve Robotik


Kontrol ve Robotik kontrol teorisi, otomatik kontrol, robotik, sinyal analizi, optimizasyon ve karar destek, bilgisayar bilimleri, elektronik ve mekanik bilgilerini birleştiren disiplinler arası bir alandır. Araştırmacıların yeni teknolojiler ve modern çözümleri oluşturabilmek için sadece teorik bilgiye değil pratik bilgiye de çok iyi düzeyde hakim olmaları gerektiği varsayımı, Otomatik Kontrol ve Robotik alanındaki çalışmaların temelinde yer alır. Modern Otomatik Kontrol ve Robotik çalışmaları temel ve uygulamalı bilimlerde yüksek beceri ve bilgi gerektirmektedir ayrıca donanım ve yazılım entegrasyonuna özel bir önem vermektedir.

  • Veri Madenciliği


Veri Madenciliği işlenmemiş büyük boyutta veriler içerisinden bilgi çıkarımı yapan, çıkarılan bilginin analizini yaparak yararlı bilgiler elde etmeye yarayan işlemler bütünüdür. Veri madenciliğini en genel haliyle yararlı bilgiyi özetleme işlemi olarak da tanımlayabiliriz. Analiz işlemleri için analitik gereçler kullanılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde veriler arasındaki bağlantılar çıkarılarak kullanıcıya çok yönlü analiz imkanı sağlanmaktadır. Teknik olarak veri madenciliği büyük veri tabanları arasındaki bağıntıları ve örüntüleri bulma işlemidir. Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği olarak veri madenciliğinin bir kolu olan Web madenciliği üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Odaklı arama motorları, web sayfası sınıflandırma ve web sayfası sınıflandırma için etkili niteliklerin seçimi araştırma konularımız arasındadır.