Duyurular

...

Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Tez Bursu

Türkiye Kalkınma Vakfı, 2023-2024 akademik döneminde kırsal kalkınma alanında tez yazacak Yüksek Lisans öğrencilerine tez dönemi boyunca (maksimum 9 ay) burs verecektir.

Tez konularına ilişkin tematik alanlar;

  1. Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar
  2. Kırsal Kalkınma ve Yerel Yönetimler
  3. Kırsal Turizm
  4. Havza Bağlı Yerel Kalkıma
  5. Kırsal Örgütlenme Modelleri
  6. Kırsal Kalkınma ve Kadın
  7. Kırsal Kalkınma ve Göç Olgusu
  8. Kırsal Kalkınma ve Eğitim
  9. Kırsal Kalkınma ve Dijitalleşme
  10. Kırsalda Gelir Çeşitliliğinin Artırılması

Burs başvurusu için özgçmişinizi, tez konunuzun amacını, tezin gerekçesini, bursa başvuru nedeninizi, lisans ve yüksek lisans transkriptinizi, tez danışmanınızdan alacağınız referans mektubunuzu ve nüfus cüzdanı fotokopinizi eksiksiz olarak 17 Ekim 18:00'a kadar posta veya e-posta yolu ile ulaştırmanız gereklidir.

e-posta: tkv@tkv-dft.org.tr

posta: TKV Ankara Ofisi

Web Sitesi: www.tkv-dft.org.tr